AK132 - 1ks/pcs, týden/kus - week/pc - 3 200,-
AK130 - 1ks/pcs, týden/kus - week/pc - 3 200,-
ST11658_01 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 800,-
ASO0325FR - 3ks/pcs, týden/kus - week/pc - 250,-
A03284 - 1+1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
ST0679 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 700,-
CH1538 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 100,-
A00346 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 800,-
00253 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 300,-
00204 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 300,-
CHKA092 - 1ks/pc, kopírka/copy machine, týden/kus - week/pc - 300,-
CH3022 - 1ks/pcs, týden/kus - week/pc - 300,-
E03705 - 3ks/pcs, týden/kus - week/pc - 400,-
AD0016 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 300,-
AD0017 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
ST11658 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 800,-
E00491 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 500,-
A03282 - 2ks/pc, týden/kus - week/pc - 950,-
A03282 - 2ks/pc, týden/kus - week/pc - 950,-
A03282 - 2+2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 950,-
G0059 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 300,-
DE0272 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 650,
DKN008 - týden/kus - week/pc - 80,-
E00443 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 250,-
SK0220 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 480,-
SK00512 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 1.800,-
E00466 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 600,-
F3285 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 1200,-
A03272 - 4ks/pcs, týden/kus - week/pc - 700,-
G0066 - 1+1ks/pc, týden/kus - week/pc - 700,-
ST090 - 1ks/pc, Š/W 132cm x H/D 77,5cm x V/H 82cm, týden/kus - week/pc - 3400,-
ST090 - 1ks/pc, Š/W 132cm x H/D 77,5cm x V/H 82cm, týden/kus - week/pc - 3400,-
F2012 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 50,-
F2013 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 50,-
F2014 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 50,-
F2015 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 30,-
F2016 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 50,-
F2017 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 50,-
F2018 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 50,-
F2019 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 50,-
ST1132 - 1ks/pc, P/D 80cm x V/H 64cm, týden/kus - week/pc - 2100,-
VP007 - 1ks/pc, V/H 179cm, týden/kus - week/pc - 1400,- (2)
VP007 - 1ks/pc, V/H 179cm, týden/kus - week/pc - 1400,-
A0446 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 1200,-
AK0594 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 1800,-
E2432 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 560,-
E0374 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 320,-
G0605 - 1ks/pcs, Š/W 115cm x H/D 65cm x V/H 76cm, týden/kus - week/pc - 1200,-
U1381 - 1ks/pc, týden/kus - week/pcs - 280,-
DTR010 - 1ks/pc, Š/W 40cm x H/D 40cm x V/H 30cm, týden/kus - week/pc - 180,-
HR0144 - 1ks/pc, Š/W 95cm x H/D 50cm, týden/kus - week/pc - 600,-
C0213 - 1ks/pc, Š/W 68cm x H/D 25cm x V/H 26cm, týden/kus - week/pc - 300,-
V0445 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 350,-
G0183 - 1ks/pc, Š/W 73cm x D/L 42cm x V/H 89cm, týden/kus - week/pc - 480,-
A03281 - 5ks/pcs, týden/kus - week/pc - 750,-
A03281 - 5ks/pcs, týden/kus - week/pc - 750,-
A118 - 3ks/pcs, týden/kus - week/pcs - 450,-
A0443 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 900,-
ST0901 - 1ks/pc, Š/W 150cm x H/D 70cm x V/H 75cm, týden/kus - week/pc - 1100,-
EE0174  - 1ks/pc + 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
G0411 - 1ks/pc, Š/W 137cm x H/D 70cm x V/H 84cm, týden/kus - week/pc - 700,-
G04643- 1ks/pc, Š/W 110cm x H/D 45cm x V/H 168cm, týden/kus - week/pc - 500,-
A0327 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 700,-
SK00517 - 1ks/pc, Š/W 300cm x H/D 50cm x V/H 172cm, týden/kus - week/pc - 3900,-
SK00516 - 1ks/pc, Š/W 120cm x H/D 36cm x V/H 172cm, týden/kus - week/pc - 1800,-
SK00515 - 1ks/pc, Š/W 118cm x H/D 34cm x V/H 125cm, týden/kus - week/pc - 1200,-
SK00514 - 1ks/pc, Š/W 70cm x H/D 34cm x V/H 172cm, týden/kus - week/pc - 1200,-
A0447 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 800,-
G04642 - 1ks/pc, Š/W 128cm x H/D 38cm x V/H 43cm, týden/kus - week/pc - 1000,-
E0685 - 1ks/pc,  P/D 20cm x V/H 30cm, týden/kus - week/pc - 400,-
KU1771 - 1ks/pc, týden/kus - week/pcs - 150,-
VP004 - 1ks/pc, V/H 168cm, týden/kus - week/pc - 900,-
AKI0071 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 1400,-
G0064 - 1ks/pc, Š/W 75cm x H/D 50cm x V/H 70cm, týden/kus - week/pc - 700,-
E1561 - 15ks/pc, P/D 30cm, Š/W 45cm x H/D 45cm x V/H 70cm, týden/kus - week/pc - 1500,-
E1562 - 15ks/pcs, P/D 30cm, Š/W 45cm x H/D 45cm x V/H 70cm, týden/kus - week/pc - 1500,-
DE164 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 300,-
AKI0073 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 3000,-
EE0121 - 8ks/pcs, Š/W 7cm x V/H 11,5cm, týden/kus - week/pc - 80,-
EE0122 - 7ks/pcs, Š/W 7cm x V/H 11,5cm, týden/kus - week/pc - 80,-
EE0124 - 9ks/pcs, Š/W 11,5cm x V/H 11,5cm, týden/kus - week/pc - 80,-
EE0125 - 6ks/pcs, Š/W 8cm x V/H 8cm, týden/kus - week/pc - 80,-
AL008 - 1ks/pc, Š/W 100cm x H/D 42cm x V/H 50cm, týden/kus - week/pc - 1200,-
A0328 - 3ks/pcs, týden/kus - week/pc - 650,-
E0683 - 1ks/pc, P/D 50cm, týden/kus - week/pc - 400,-
E1712 - 1ks/pc, P/D 20cm, V/H 15cm, týden/kus - week/pc - 300,-
EGR018 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 380,-
E1924 - 1ks/pc, V/H 172cm, týden/kus - week/pc - 3000,-
A0326 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 580,-
A0326 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 580,-
KA0010 - 1ks/pc, týden/kus - week/pcs - 120,-
DE02641 - 1ks/pc, V/H 64cm, týden/kus - week/pc - 350,-
AD055 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 400,-
AD032 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 400,-
ST032 - 1ks/pc, Š/W 86cm x H/D 31cm x V/H 66cm, týden/kus - week/pc - 300,-
ST1121 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 450,-
ST058 - 1ks/pc, Š/W 150cm x H/D 50cm x V/H 76cm, týden/kus - week/pc - 500,-
ST0773 - 1ks/pc, Š/W 90cm x H/D 45cm x V/H 71cm, týden/kus - week/pc - 450,-
SKA027 - 6ks/pcs, Š/W 36cm x H/D 25cm x V/H 8cm, týden/kus - week/pc - 80,-
SKA028 - 2ks/pcs, Š/W 28cm x H/D 12cm x V/H 8cm, týden/kus - week/pc - 80,-
F452 - 1ks/pc, Š/W 65cm x V/H 48cm, týden/kus - week/pc - 400,-
F450 - 1ks/pc, Š/W 42cm x V/H 33cm, týden/kus - week/pc - 500,-
G0036 - 1ks/pc, Š/W 58cm x H/D 37cm x V/H 67cm, týden/kus - week/pc - 500,-
G035 - 1ks/pc, Š/W 117cm x H/D 35cm x V/H 170cm, týden/kus - week/pc - 1300,-
G0464 - 1ks/pc, Š/W 94cm x H/D 58cm x V/H 74cm, týden/kus - week/pc - 900,-
G0465 - 1ks/pc, Š/W 94cm x H/D 58cm x V/H 74cm, týden/kus - week/pc - 900,-
PO004 - 1ks/pc, Š/W 142cm x H/D 76cm x V/H 96cm, týden/kus - week/pc - 800,-
PO003 - 1ks/pc, Š/W xcm x H/D xcm, týden/kus - week/pc - 1600,-
A00461 - 33ks/pcs, týden/kus - week/pc - 200,-
AMP242 - 1ks/pc, V/H 180cm, týden/kus - week/pc - 2800,-
SK0111 - 1ks/pc, Š/W 140cm x H/D 41cm x V/H 170cm, týden/kus - week/pc - 3000,-
SK0112 - 1ks/pc, Š/W 134cm x H/D 60cm x V/H 216cm, týden/kus - week/pc - 3400,-
SK0113 - 1ks/pc, Š/W 150cm x H/D 55cm x V/H 106cm, týden/kus - week/pc - 2800,-
SK0114 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 2800,- až 3400,-
G0062 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
DE0265 - 1ks/pc, V/H 34cm, týden/kus - week/pc - 500,-
A28315 - 4ks/pcs, týden/kus - week/pc - 800,-
ERO001 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 200,-
ERO002 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 200,-
ERO003 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 200,-
ERO004_001 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 200,-
ERO007 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 200,-
ERO008 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 200,-
ERO009 - 1ks/pc, Š/W 56cm x H/D 32cm x V/H 44cm, týden/kus - week/pc - 550,-
A2831 - 4ks/pcs, týden/kus - week/pc - 800,-
00201 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 300,-
00202 - 1ks/pc, držák lana/holder ropes, týden/kus - week/pc - 300,-
CHKA091 - 1ks/pc, kopírka/copy machine, týden/kus - week/pc - 400,-
A089_004 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 400,-
A2842 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 700,-
SK0063 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 900,-
AL007 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 200,-
E157_9 - 2ks/pc, P/D 35cm, týden/kus - week/pc - 350,-
CHKA020 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 300,-
CHKA021 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 300,-
DH004 - 1ks/pc, Š/W 36cm, V/H 39cm, týden/kus - week/pc - 800,-
A00051 - 1ks/pc, D/L 190cm x Š/W 63cm x V/H 40cm, týden/kus - week/pc - 450,-
ZR030 - 1ks/pc, Š/W 50cm, týden/kus - week/pc - 600,-
CK006 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 500,-
ST076 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 600,-
AMP005 - 1ks/pc, Š/W 57cm x H/D 50cm x V/H 66cm, týden/kus - week/pc - 1800,-
UKU016 - 1ks/pc, týden/kus - week/pcs - 400,-
CHKA010 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 350,-
SK0062  - 1ks/pc, Š/W 120cm x H/D 60cm x V/H 211cm, týden/kus - week/pc - 1300,-
G0395 - 2ks/pcs, Š/W 90cm x H/D 60cm x V/H 211cm, týden/kus - week/pc - 800,-
CHKA011 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
CHKA012  - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
CHKA013 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
CHKA014  - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
CHKA015 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
CHKA017 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 300,-
CHKA018 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
CHKA019 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
F3182 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 500,-
E1921 - 1ks/pc, V/H 164cm, týden/kus - week/pc - 1800,-
E1923 - 1ks/pc, V/H 147cm, týden/kus - week/pc - 900,-
EE0015 - 5ks/pcs, týden/kus - week/pc - 300 - 500,-
AK0591 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 700,-
E1941 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 600,-
E1942 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 500,-
E1943 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 500,-
E0081 - 1ks/pc, Š/W 21cm, týden/kus - week/pc - 400,-
E0082 - 7ks/pc, Š/W 28cm, týden/kus - week/pc - 300,-
E0083 - 1ks/pc, Š/W 35cm, týden/kus - week/pc - 1200,-
E0084 - 2ks/pcs, Š/W 36cm, týden/kus - week/pc - 600,-
ST1101 - 1ks/pc, Š/W 55cm x H/D 55cm x V/H 80cm, týden/kus - week/pc - 700,-
E0050 - 1ks/pc, P/D 30cm, týden/kus - week/pc - 500,-
E0051 - 1ks/pc, P/D 30cm, týden/kus - week/pc - 300,-
E1922 - 1ks/pc, V/H 180cm, týden/kus - week/pc - 900,-
A007 - 15ks/pcs, týden/kus - week/pc - 200,-
A008 - 15ks/pcs, týden/kus - week/pc - 200,-
A009 - 15ks/pcs, týden/kus - week/pc - 200,-
DE0261 - 1ks/pc, V/H 68cm, týden/kus - week/pc - 1100,-
DE0262 - 1ks/pc, V/H 55cm, týden/kus - week/pc - 1100,-
DE0263 - 1ks/pc, V/H 147cm, týden/kus - week/pc - 1100,-
DE0264 - 1ks/pc, V/H 85cm, týden/kus - week/pc - 1000,-
A058 - 4ks/pcs, týden/kus - week/pcs - 550,-
A286 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 200,-
A0034 - 1ks/pc, P/D 37cm, týden/kus - week/pc - 600,-
CH302_1 - 1ks/pcs, týden/kus - week/pc - 100,-
A0691 - 6ks/pcs - tyden/kus - week/pcs - 600,-
A0440 - 1ks/pc, týden/kus, week/pcs - 1800,-
A0441 - křeslo/armchair, 1ks/pc, týden/kus, week/pcs - 1800,-
AS006 - 1ks/pc, Š/W 184cm x H/D 80cm x V/H 82cm, týden/kus - week/pc - 2800,-
AS007 - 1ks/pc, Š/W 127cm x H/D 80cm x V/H 82cm, týden/kus - week/pc - 2300,-
AS008 - sofa, 1ks/pc, Š/W 127cm x H/D 80cm x V/H 82cm, týden/kus - week/pc - 2800,-
B032 - 1ks/pc, Š/W 150cm x H/D 90cm x V/H 80cm, týden/kus - week/pc - 2200,-
A0043 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 250,-
A0044 - týden/kus - week/pc - 50,- až 200,-
A0045 - týden/kus - week/pc - 100,- a 150,-
A0046 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 150,-
E1541 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
ERO005 - 1ks/pc, Š/W 68cm x H/D 37cm x V/H 46cm, týden/kus - week/pc - 450,-
ERO006 - 1ks/pc, Š/W 68cm x H/D 29cm x V/H 44cm, týden/kus - week/pc - 450,-
EVT017 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 300,-
C050  - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 300,-
H074 - 1ks/pc, týden/kus - week/pcs - 400,-
SK061 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 700,-
SK0061 - 1ks/pc, Š/W 60cm x H/D 66cm x V/H 165cm, týden/kus - week/pc - 1200,-
AK0542 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 500,-
B033 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 1200,-
D050 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 100,-
AD031 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 400,-
UKU003 - 1ks/pc, týden/kus - week/pcs - 300,-
UKU010 - týden/kus - week/pcs - 100,- až 400,-
UKU011 - týden/kus - week/pcs - 100,- až 400,-
UKU012 - týden/kus - week/pcs - 100,- až 400,-
UKU013 - týden/kus - week/pcs - 100,- až 400,-
UKU014 - týden/kus - week/pcs - 100,- až 300,-
ST0771 - 1ks/pc, 85x45x70, týden/kus - week/pc - 700,-
ST07711 - 1ks/pc, 100x50x70, týden/kus - week/pc - 700,-
AD0091 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 230,-
AK0481 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 2000,-
AK0499 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 2000,-
AK129_02 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 800,-
G001 - 1ks/pc, Š/W 75cm x H/D 46cm x V/H 78cm, týden/kus - week/pc - 700,-
G027 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 500,-
AK115 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 600,-
A288_4 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
SK073 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 1800,- (skříň lze zapůjčit, pouze za asistence stěhovací firmy)
SK066 - 5ks/pcs, týden/kus - week/pc - 1 800,- (skříň lze zapůjčit, pouze za asistence stěhovací firmy)
SK067 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 1 800,- (skříň lze zapůjčit, pouze za asistence stěhovací firmy)
SK068 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 1 800,- (skříň lze zapůjčit, pouze za asistence stěhovací firmy)
SK069 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 1000,- (skříň lze zapůjčit, pouze za asistence stěhovací firmy)
SK070 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 1 800,- (skříň lze zapůjčit, pouze za asistence stěhovací firmy)
SK071 - 3ks/pcs, týden/kus - week/pc - 1 800,- (skříň lze zapůjčit, pouze za asistence stěhovací firmy)
SK072 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 1000,- (skříň lze zapůjčit, pouze za asistence stěhovací firmy)
B027_001 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 800,-
B027_002 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 800,-
G009 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 800,-
G010 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 800,-
G015 - 1ks/pc, Š/W 85cm x H/D 40cm x V/H 70cm, týden/kus - week/pc - 700,-
G016 - 1ks/pc, Š/W 85cm x H/D 40cm x V/H 70cm, týden/kus - week/pc - 700,-
A293 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 500,-
AK073 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 1000,-
AS001 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
A046 - 1ks/pc, týden/kus, week/pcs - 3500,-
A058_2 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
A045 - 2ks/pcs, týden/kus, week/pcs - 3000,-
U139 - 1ks/pcs, týden/kus - week/pcs - 150,-
UKU002- 1ks/pc, týden/kus - week/pcs - 450,-
ST078 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 1500,-
T002 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 800,-
G039 - 6ks/pcs, týden/kus - week/pc - 800,-
SK006 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 800,-
SK032 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 2300,-
SK042 - 1ks/pc, Š/W 41cm x H/D 19cm x V/H 52cm, týden/kus - week/pc -300,-
ST080 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
ST139 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 900,-
ST011 - 1ks/pc, Š/W 74cm x H/D 74cm x V/H 74cm,, týden/kus - week/pc - 1200,-
ST146 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 800,-
ST081 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 400,-
B014 - 1ks/pc, Š/W 175cm x H/D 90cm x V/H 80cm, týden/kus - week/pc - 800,-
AK129 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 800,-
AL004 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 800,-
AK112 - 5ks/pcs, týden/kus - week/pc - 800,- (2)
AK066 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 700,- (2)
A053 - 3ks/pcs, týden/kus - week/pcs - 250,-
A057 - 4ks/pcs, týden/kus - week/pcs - 250,- (7)
A283 - 1ks/pc, týden/kus - week/pc - 800,-
AK067 - 2ks/pcs, týden/kus - week/pc - 850,-
 
 
Powered by Phoca Gallery